Περιβαλλοντική Πολιτική

Όλοι μας εδώ στην Γραφική Αποτύπωσις πιστεύουμε στην συνεχή βελτίωση των μεθόδων και πρακτικών που εφαρμόζουμε, τόσο για την βελτίωση της ήδη εξαιρετικής ποιότητας εκτύπωσης που προσφέρουμε όσο και για την μείωση του αντίκτυπου που έχουν οι εκτυπωτικές και μετεκτυπωτικές μας διεργασίες στο περιβάλλον.

Η επιχείρησή μας λειτουργεί με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς και νομοθεσίες. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε πως κάτι τέτοιο δεν μας δίνει το ελεύθερο για να επαναπαυθούμε. Λαμβάνουμε συνεχώς ενέργειες που υπερβαίνουν τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων συνιστά μείωση τόσο στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (carbon footprint) της επιχείρησης μας, όσο και στην μείωση των λειτουργικών της εξόδων.

Μέχρι στιγμής, έχουμε εφαρμόσει τις εξής πρακτικές στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής μας:

Όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής μας

 • Η επιχείρησή μας στεγάζεται σε σύγχρονο, περιμετρικά θερμομονωμένο χώρο, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη ή την θέρμανση του χώρου παραγωγής, ο οποίος απαραίτητα πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας για την σωστή λειτουργία τόσο των εκτυπωτικών μας μηχανημάτων όσο και του χαρτιού στο στοκ μας. Κατά τους πιο εύκρατους μήνες, προτιμούμε τον φυσικό αερισμό του χώρου μας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

 • Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες φθορισμού και λαμπτήρων LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τις ανάγκες φωτισμού του χώρου μας. Αποσκοπούμε στην σταδιακή αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων φθορίου με λαμπτήρων LED τύπου φθορίου.

 • Το σύστημα φωτισμού του χώρου μας χωρίζεται τμηματικά σε ζώνες, μία για κάθε στάδιο παραγωγής. Όταν ένας συγκεκριμένος σταθμός παραγωγής είναι αδρανής, ο φωτισμός του απενεργοποιείται. Επιπλέον, όποτε είναι δυνατόν, προτιμούμε τον φυσικό φωτισμό έναντι του τεχνητού.

 • Οι ξύλινες παλέτες που χρησιμοποιούν οι προμηθευτές μας για την παράδοση των εμπορευμάτων στον χώρο μας επιστρέφονται σε αυτούς προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

 • Η επιχείρησή μας διαθέτει ειδικό κάδο ΑΦΗΣ για την συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών τόσο από το κοινό όσο και από τους υπαλλήλους της.

Όσον αφορά την κατανάλωση χαρτιού

 • Προμηθευόμαστε χαρτί μόνο από κατασκευαστές χαρτιού (π.χ. Lecta Europe Sarl, Koehler Paper Group, The Navigator Company), των οποίων ο χαρτοπολτός προέρχεται από ξυλεία από δάση πιστοποιημένα ως προς την αειφόρο διαχείρισή τους (πιστοποίηση FSC).

 • Επαναχρησιμοποιούμε τα εκτυπωμένα φύλλα χαρτιού που προέρχονται από δοκιμές, make-ready operations (για τα πιεστήρια offset) ή που λόγω ελαττωμάτων δεν πέρασαν τον ποιοτικό έλεγχο. Τα φύλλα αυτά όταν πλέον δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλώνονται.

 • Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί μικρού βάρους (60-70 gsm) για την εκτύπωση των απαραίτητων εγγράφων για εσωτερική χρήση. Προτιμάμε την εκτύπωση δύο όψεων, όποτε αυτό είναι δυνατόν, για περαιτέρω μείωση της ποσότητας χαρτιού που χρησιμοποιούμε.

 • Όλα τα χάρτινα απορρίμματα και αποκόμματα, ανεξαρτήτως προέλευσης, απορρίπτονται στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης.

Όσον αφορά την λειτουργία των offset πιεστηρίων μας

 • Χρησιμοποιούμε διαλύτες και καθαριστικά σκευάσματα που δεν περιέχουν χλωριωμένους υδρογονάνθρακες (όπως π.χ. το DCM).

 • Δεν χρησιμοποιούμε χημικά που συμβάλλουν στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.

 • Η πλειονότητα των διαλυμάτων ύγρανσης (fountain solutions) που χρησιμοποιούμε χρησιμοποιούν υποκατάστατα αλκοόλης αντί της ισοπροπυλικής αλκοόλης (IPA), η οποία σαν πτητικός οργανικός διαλύτης (VOC) συμβάλλει στην φωτοχημική ρύπανση (γνωστή και ως φωτοχημικό νέφος).

 • Οι χρησιμοποιημένοι τσίγκοι αλουμινίου (printing plates) αποθηκεύονται και έπειτα παραδίδονται σε εξειδικευμένο φορέα ανακύκλωσης αλουμινίου.

Όσον αφορά την λειτουργία των ψηφιακών πιεστηρίων & των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μας

 • Όλα τα ψηφιακά μας πιεστήρια, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές γραφείου φέρουν την πιστοποίηση Energy Star.

 • Τα μηχανηματά μας έχουν ρυθμιστεί ώστε να μπαίνουν σε κατάσταση ύπνου ή και να απενεργοποιούνται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

 • Τα άδεια δοχεία γραφίτη και τα άδεια μελανοδοχεία συγκεντρώνονται και παραδίδονται σε εξειδικευμένο φορέα ανακύκλωσης.

 • Τα δοχεία χρησιμοποιημένου γραφίτη (waste toner boxes) παραδίδονται καλά σφραγισμένα σε εξειδικευμένο φορέα ανακύκλωσης.

Όσον αφορά την κατασκευή σφραγίδων

 • Χρησιμοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά τις αυτόματες σφραγίδες Trodat της σειράς Printy 4.0, η κατασκευή των οποίων είναι ανθρακικά ουδέτερη.