Βιβλιάριο Παρακολούθησης Ανελκυστήρα

Εκτυπώστε εύκολα & οικονομικά βιβλιάρια παρακολούθησης ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση K.Y.A. Φ.Α./9.2/28425 (Φ.Ε.Κ./Β/2604/22-12-18), διάστασης 17.5 x 25 cm. Από 1 τεμάχιο, με το λογότυπο και τα στοιχεία της επιχείρησής σας εκτυπωμένα έγχρωμα στο εξώφυλλο.

Το κάθε βιβλιάριο αποτελείται από 168 αριθμημένες σελίδες. Η εκτύπωση των εσωτερικών σελίδων γίνεται σε χαρτί γραφής των 80gsm, ενώ το εξώφυλλο εκτυπώνεται έγχρωμα σε χαρτί Velvet των 300gsm.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι τα εξής:

 • Στοιχεία ανελκυστήρα

 • Δεδομένα καταχώρησης ανελκυστήρα

 • Αντικαταστάσεις - συμπληρώσεις φύλλων

 • Μεταβολές ιδιοκτητών - διαχειριστών

 • Μεταβολές συνεργείων συντήρησης

 • Έλεγχος συνεργείων συντήρησης

 • Σοβαρές επισκευές αντικαταστάσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων & στοιχείων του ανελκυστήρα

 • Περιοδικοί έλεγχοι

 • Εκτακτοι έλεγχοι από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία σε περίπτωση καταγγελίας ή ατυχήματος

 • Διακοπή λειτουργίας

 • Υποχρεώσεις συντηρητή

 • Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη - συντηρητή

 • Κυρώσεις

βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα
βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα
βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα